14

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

22 Sep 1987 Nlag uat nag ibakor Fep No6 aliat toknak pong ru soso ki
Wma
akit soso ki nlag miel go ibi nlag nag i kerkrai top
Go itae breg sa ki ser nale nasum̃ ntalm̃at raru lab kin Wma itut kin
Go nam̃er lab kin ru mat nlag Wma. Wma ki be nom me plein ita to lel tete
raru go natamol nen ru ta buel to komam rato elang ntaf to tete nrak
me ra lek plein ito bak south ban kai mer ler naliati iskei plein ibkaru
[ko? I ] bakatol bak south tenen ibi nlag wat nig 1987 No6 Feb me tenig
Mar No 1, 2, 3 ibi toskei Wma me ito naliati ibat seluan inom go numaten i
bakor. Kalmari imat Friday 4 Mar 1988

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page