3

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

17 revisions
Nick at Nov 03, 2021 09:29 AM

3

17 Sep 1988 Erakor village ka va negamus traus te nag a leka Eratap
Selwan a pi tesa a lek tete Tiaui nig namaliko tok natokon
nig Eratap
Linai nega ipi namatu me ibi Tiaui ki be kano siuer me ito [xx] m̃as to
ru nega preg nasum ni Efat i tokos go esum itoker to ru [teto] ki
Esum̃ lep i pi xx perkati go i to pan pan i mailum lum go numater ipo [slati]
nega ibi Tiaui nigmam iskei

Maal negar ibi marik ni namaliko me nsaum nega ibi nasum̃ naton
ipi atlak naor namaturuen itol. Me nakas p̃ur iskei itu
emau nega tu. ru soso ki nap̃u m̃alom̃ ito pan mar mar [ied]
Seluan ipi Tiaui tete naliati i kano tu siuer lfeki nakas negar nen me tete
Tup̃ naliati numaten negar go esuan itokos ru soso ki elaau

Marik Kalontan nega i mer ki atlak nasum naton naor namaturuen
itol nega me ipi m̃au tetuei niga kin ito tau nakpei ni
Nafkal ipi Tiaui nag ru to sul frak kin itop Tetuei. Efat negakit
ru maui Tae ru soso ki marik (Kalp̃oong) ipi atlak namolien wi
seluan i bi naturiai ibak Kilbet (Islands) esuan nasum nega itokos ru soso ki
Esum̃ leb nega ipi atlak nakas i nru ra tu em̃au nega tu seluan ra kau i to
kop tesa ues me seluan ra matu go isos tesa ru bu nal ban nat ke vang kin me
tesa ruk fe pai nakas ini nta

Eratab, Kalter nega me ibi atlak nasum̃ naton 1999
Kalmer ibi atlak nasum̃ naton
Natam̃ol ni Ampae, David nasum̃ naton
Kaltong nasum̃ naton
Siil nasum̃ naton
Kaluattong nasum̃ naton
Marik Tuel Kaluas nasum̃ naton
Marik Maal nasum̃ naton
Marik Ntan Kalp̃oong nasum̃ naton
Marik nauot Kalmet nasum naton nega ipi atlak emrom [ilaru]
emrom̃ iskei ipi naor nig money ipregi ipi pangk nega go pangk nen
ipregi ki naton ixx imsai itlas 20vt go 10vt me tetuei ru kop baket ki
siluer mau me (cold) 2 2 cold 1 (cold) pangk ra pur ki cold m̃as
aleka me ki pe p̃al to Kalmet chief of Eratap

3

17 Sep 1988 Erakor village ka va negamus traus te nag a leka Eratap
Selwan a pi tesa a lek tete Tiaui nig namaliko tok natokon
nig Eratap
Linai nega ipi namatu me ibi Tiaui ki be kano siuer me ito [xx] m̃as to
ru nega preg nasum ni Efat i tokos go esum itoker to ru [teto] ki
Esum̃ lep i pi xx perkati go i to pan pan i mailum lum go numater ipo [slati]
nega ibi Tiaui nigmam iskei

Maal negar ibi marik ni namaliko me nsaum nega ibi nasum̃ naton
ipi atlak naor namaturuen itol. Me nakas p̃ur iskei itu
emau nega tu. ru soso ki nap̃u m̃alom̃ ito pan mar mar [ied]
Seluan ipi Tiaui tete naliati i kano tu siuer lfeki nakas negar nen me tete
Tup̃ naliati numaten negar go esuan itokos ru soso ki elaau

Marik Kalontan nega i mer ki atlak nasum naton naor namaturuen
itol nega me ipi m̃au tetuei niga kin ito tau nakpei ni
Nafkal ipi Tiaui nag ru to sul frak kin itop Tetuei. Efat negakit
ru maui Tae ru soso ki marik (Kalp̃oong) ipi atlak namolien wi
seluan i bi naturiai ibak Kilbet (Islands) esuan nasum nega itokos ru soso ki
Esum̃ leb nega ipi atlak nakas i nru ra tu em̃au nega tu seluan ra kau i to
kop tesa ues me seluan ra matu go isos tesa ru bu nal ban nat ke vang kin me
tesa ruk fe pai nakas ini nta

Eratab, Kalter nega me ibi atlak nasum̃ naton 1999
Kalmer ibi atlak nasum̃ naton
Natam̃ol ni Ampae, David nasum̃ naton
Kaltong nasum̃ naton
Siil nasum̃ naton
Kaluattong nasum̃ naton
Marik Tuel Kaluas nasum̃ naton
Marik Maal nasum̃ naton
Marik Ntan Kalp̃oong nasum̃ naton
Marik nauot Kalmet nasum naton nega ipi atlak emrom [ilaru]
emrom̃ iskei ipi naor nig money ipregi ipi pangk nega go pangk nen
ipregi ki naton ixx imsai itlas 20vt go 10vt me tetuei ru kop baket ki
siluer mau me (cold) 2 2 cold 1 (cold) pangk ra pur ki cold m̃as
aleka me ki pe p̃al to Kalmet chief of Eratap